Project Description

Energetický audit sa zameriaval na bilancovanie spotreby energie v jednotlivých prenajímaných priestoroch výrobných závodov farmaceutického priemyslu v Hlohovci.