Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici2016-04-03T22:56:24+00:00

Project Description

Energetický audit 7 objektov UMB v Banskej Bystrici – školské objekty, objekty internátov, rektorát. Technické, ekonomické a environmentálne zhodnotenie navrhovaných úsporných opatrení na obnovu budov, ako zateplenie obvodového plášťa a strechy, hydraulické vyregulovanie vykurovacích rozvodov, obnova zdrojov tepla, návrh systémov núteného vetrania s rekuperáciou tepla, rekonštrukcia interiérového osvetlenia a iné. Subjekt plánuje použiť energetický audit pri plánovaní investícií do obnovy budov financovaných z verejných zdrojov (napr. EU fondy).