Domov dôchodcov Nová Baňa2016-01-14T22:24:50+00:00

Project Description

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Nová Baňa. Stavba bola odovzdaná do užívania v roku 1966 ako detské jasle, v roku 1991 bola stavebne upravená na domov dôchodcov. Po celkovej obnove spadá do energetickej triedy C.

Project Details