Project Description

Energetický audit budovy vysokohorskej chaty M.R. Štefánika pod Ďumbierom. Chata sa nachádza pod Ďumbierom v nadmorskej výške 1 740 m n.m., prístup cca 2 hodiny pešo. Celová energetická spotreba viac ako 75 tis. kWh/rok. V rámci auditu technické, ekonomické a environmentálne zhodnotenie navrhovaných energeticky úsporných opatrení ako zateplenie strechy, návrh ústredného teplovodného vykurovania s kotolňou na tuhé palivo, solárny systém na ohrev pitnej vody, fotovoltický systém na výrobu elektriny.