Bytový dom Moskovská, Ban. Bystrica2016-01-14T22:24:50+00:00

Project Description

Bytový dom Moskovská 27 a 29, postavený v stavebnej sústave T06B, v stave po zateplení a výmene otvorových konštrukcií, v celkovej energetickej triede B.

Project Details